فرایند تفکر استراتژیک

الف-  ایجاد مزیت رقابتی این دیدگاه که مزیت رقابتی می تونه در دوره وقتی دراز مدت پایدار بمونه، به وسیله بعضی از صاحب نظران که معتقد به تغییرات سریع شرایط رقابتی داشتن، مورد انتقاد واقع شد. اونا فکر می کنند Read More …

رویکردهای نظری به اضطراب

البته تردیدی نیس که همراه با اضطراب یه پروسه زیست شناختی هم هست. اما پرسشی که به میان میاد اینه که در بحث از دلیل شناسی اضطراب، این پروسه بعداز عملکرد های روان شناختی اولیه قرار می گیرد یا اون Read More …

روش‌های کاهش اضطراب امتحان

  واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه کنین ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎی ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن از ﻃﺮﻳﻖ آﻣـﻮزش Read More …

اختلال کمبود توجه- بیش فعالی

به نظر می رسد که علاقه اولیه به کودکان دارای این ویژگیا در آمریکای شمالی در طول سال های گسترش آنسفالیتای شدید (در سال های ۱۹۱۸-۱۹۱۷)، به وجود اومده باشه. کودکانی از این عفونت های مغزی جون سالم به در Read More …

ارشد حقوق: ابعادخودکارآمدی ادراک شده

۱- سطح اولین بعد باورهای خودکارآمدی، سطح[۲] هستش. مفید بودن یه فرد تو یه قلمرو ممکنه در حد کارای ساده  ، متوسط ویاشامل سطوح سخت شه . اگرهیچ مانعی وجود نداشته باشه انجام اون کار ساده بوده و هرکی ممکنه Read More …

روانشناسی خودکارآمدی وپیشرفت تحصیلی

از طرف دیگرباتوجه به اینکه احساس خودکارآمدی نقش آسون کننده  بر فرایندهای درگیری شناختی  با تکلیف داره . بالا رفتن خودکارآمدی باعث افزایش درگیری شناختی واستفاده از راهبردهای شناختی وفرا شناختی می شه، در نتیجه پیشرفت تحصیلی رو به همراه Read More …

روانشناسی با موضوع خودکارآمدی ،انگیزش واسناد[۱]

یادرصورت بر خورد با مشکلات به سرعت صحنه راخالی می کنه (بندورا،۱۹۹۳،۱۹۹۷،زیمرمن ،۱۹۹۵، به نقل از و ول فولک[۲]،۲۰۰۱).خیلی از نظریه هایی که در مورد انگیزه آدم وجوددارند،درک دانش آموزان از باور مفید بودن خود راازعوامل موثر بررفتارانگیزش وانجام تکلیف Read More …