روانشناسی با موضوع نظریه‌های شناختی اضطراب

  واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه کنین اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺪﻳـﺪه ﺑـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ای Read More …

روش‌های کاهش اضطراب امتحان

  واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه کنین ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎی ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن از ﻃﺮﻳﻖ آﻣـﻮزش Read More …

اختلال کمبود توجه- بیش فعالی

به نظر می رسد که علاقه اولیه به کودکان دارای این ویژگیا در آمریکای شمالی در طول سال های گسترش آنسفالیتای شدید (در سال های ۱۹۱۸-۱۹۱۷)، به وجود اومده باشه. کودکانی از این عفونت های مغزی جون سالم به در Read More …

روانشناسی خودکارآمدی وپیشرفت تحصیلی

از طرف دیگرباتوجه به اینکه احساس خودکارآمدی نقش آسون کننده  بر فرایندهای درگیری شناختی  با تکلیف داره . بالا رفتن خودکارآمدی باعث افزایش درگیری شناختی واستفاده از راهبردهای شناختی وفرا شناختی می شه، در نتیجه پیشرفت تحصیلی رو به همراه Read More …

روانشناسی با موضوع خودکارآمدی ،انگیزش واسناد[۱]

یادرصورت بر خورد با مشکلات به سرعت صحنه راخالی می کنه (بندورا،۱۹۹۳،۱۹۹۷،زیمرمن ،۱۹۹۵، به نقل از و ول فولک[۲]،۲۰۰۱).خیلی از نظریه هایی که در مورد انگیزه آدم وجوددارند،درک دانش آموزان از باور مفید بودن خود راازعوامل موثر بررفتارانگیزش وانجام تکلیف Read More …

خودکارآمدی مرتبط با بزرگسالی

۲-۱-۱-۱۵ آزمایش دوباره خودکارآمدی با افزایش سن آزمایش باورهای خود مفید بودن در پیری بسیار سخته . تواناییای ذهنی وجسمی رو به کاهش می رودوبازنشستگی از کار فعال وکناره گیری از زندگی اجتماعی ،دور جدیدی از خود سنجی رو منجر Read More …

مقاله (پایان نامه) : سلامت روان

گراهام ۱(۱۹۹۲) این ریشه کلمه ای رو با کلمات انگلیسی «halig» و آلمانی قدیم «heilig» که به معنی مقدسه رابطه داده. پس از نظر ریشه شناسی کلمه ای سالم بودن به معنی تمام داشتن یا مقدس بودنه اینجوری شامل ویژگیای Read More …

خصوصیات افراد دارای سلامت روانی

تحقیقات زیادی در مورد سلامت روانی انجام گرفته که بعضی از این تحقیقات رابط بین سلامت روانی و خونواده و هم اینکه ازدواج دوباره رو مورد بررسی قرار دادن، پس لازمه تحقیقاتی که در این مورد انجام گرفته مورد بررسی Read More …