اهمیت خواب در سالمندان | بیماری

سلامت – پزشکی – اهمیت خواب در سالمندان

در اوایل قرن ۱۷ میلادی، محققان به پدیده خواب علا قه مند شدن و به این نتیجه رسیدن که خواب بر کیفیت زندگی آدم اثر می گذارد.

در اون عصر، خواب واسه محققان یه نوع رفتار بود و فقط به اشکال جورواجور خوابیدن آدما دقت می کردن. کم کم علم پیشرفت کرد و ایجاد  فوت وفنای زیاد به آدم این امکان رو داد که فعالیتای مغزی افراد جورواجور رو در طول خواب ثبت و کارکرد اونا رو اندازه گیری کنه.

آزمایشای جورواجور نشون داد که افراد سن و سال دار، روند کم کم خواب سبک به سمت خواب عمیق رو ندارن و کشف این موضوع، نکته مهمی درباره پیری مغز است. وقتی خواب سبک به خواب عمیق تبدیل نشه، شخص نسبت به محیط حساس باقی می موند و در نتیجه همیشه بیدار می شه.

آمارها نشون داده که جوانان در کمتر از ۲۰ دقیقه به خواب می روند، حال اینکه سالمندان بین ۳۰ تا ۴۰ دقیقه زمان لازم دارن تا وارد خواب سبک شن. ۸۵ درصد جوانان بیشترین حد ۲۰ دقیقه در طول شب بیداری می کشن، در حالی که در بیشتر سالمندان، این زمان به ۴۰ دقیقه یا حتی یه ساعت هم می رسد.
عوامل افزایش مشکلات خواب در سالمندی

مصرف داروهای محرک، یائسگی و استرس از جمله این عوامل ان. تقریباً نصف زنان یائسه از مشکلات خواب رنج می برند و دو برابر زنان غیر یائسه، قرص خواب مصرف می کنن.

هنوز تحقیقات بزرگی در این باره انجام نشده، ولی به نظر می رسد عرقای شبونه و گُر گرفتگیا نقش مهمی در مشکلات خواب زنان یائسه دارن.

از جمله دیگه عوامل قید شده، استرسه. تحقیقات نشون داده که آثار منفی استرس روی خواب افراد سن بالا چند برابر افراد جوونه .

علل بروز مشکلات خواب در سالمندان

تحقیقات بزرگی در این مورد به انجام رسیده. به نظر می رسد مریضیای شدید و دردناک، آثار ثانویه داروها، شرایط روحی- روانی، مشکلات ابتدایی خواب، تغییرات یهویی و غیر قابل کنترل زندگی اجتماعی و شخصی و… می تونه شروع بروز مشکلات خواب در افراد سن و سال دار شه.
ویرایش و خلاصه کردن:

آزمایشای جورواجور نشون داد که افراد سن و سال دار، روند کم کم خواب سبک به سمت خواب عمیق رو ندارن و کشف این موضوع، نکته مهمی درباره پیری مغزه. وقتی خواب سبک به خواب عمیق تبدیل نشه، شخص نسبت به محیط حساس باقی می موند و در نتیجه همیشه بیدار می شه.

آمارها نشون داده که جوانان در کمتر از ۲۰ دقیقه به خواب می روند، حال اینکه سالمندان بین ۳۰ تا ۴۰ دقیقه زمان لازم دارن تا وارد خواب سبک شن. ۸۵ درصد جوانان بیشترین حد ۲۰ دقیقه در طول شب بیداری می کشن، در حالی که در بیشتر سالمندان، این زمان به ۴۰ دقیقه یا حتی یه ساعت هم می رسد.
عوامل افزایش مشکلات خواب در سالمندی

مصرف داروهای محرک، یائسگی و استرس از جمله این عوامل ان. تقریباً نصف زنان یائسه از مشکلات خواب رنج می برند و دو برابر زنان غیر یائسه، قرص خواب مصرف می کنن.

هنوز تحقیقات بزرگی در این باره انجام نشده، ولی به نظر می رسد عرقای شبونه و گُر گرفتگیا نقش مهمی در مشکلات خواب زنان یائسه دارن.

از جمله دیگه عوامل قید شده، استرسه. تحقیقات نشون داده که آثار منفی استرس روی خواب افراد سن بالا چند برابر افراد جوونه .

علل بروز مشکلات خواب در سالمندان

تحقیقات بزرگی در این مورد به انجام رسیده. به نظر می رسد مریضیای شدید و دردناک، آثار ثانویه داروها، شرایط روحی- روانی، مشکلات ابتدایی خواب، تغییرات یهویی و غیر قابل کنترل زندگی اجتماعی و شخصی و… می تونه شروع بروز مشکلات خواب در افراد سن و سال دار شه.
ویرایش و خلاصه کردن: