انواع نان صنعتی | سبزیجات

حواستون باشه که در صدهای گفته شده براساس وزن خشک نون محاسبه شده.

نون سفید:

تشکیل شده از خمیر ساخته شده از آرد، مخمر و آب که بعداً پخته شده.

ممکنه شامل شکلای جور واجور تقریباً خیلی از مواد اضافه شده شامل نمک، چربی‏ ها، قند، شیر و فرآورده‏ های اون، آرد برنج و سویا، جوونه ‏ گندم، جودوسر، فرآورده‏های آنزیمی فعال، بی‏ رنگ کننده‏ ها و بهبود دهنده ‏ها، نگه دارنده ‏ها، امولسیون کننده‏ ها و پایدار کننده‏ ها باشه.

نون قهوه‏ای:

مانند نون سفید جفت و جور می شه، ولی باید دارای دست کم ۶/۰ درصد فیبر باشه و رنگ کردن اون با کارامل مجازه.

نون آرد کامل:

از آردی جفت و جور می شه که از آسیاب کردن تموم دانه گندم، به همراه سبوس و جوونه ، به‏ دست می‏ آید.

به کار گیری مواد بی ‏رنگ کننده‏ یا بهبود دهنده مجاز نیس.

نون جوونه گندم:

دارای طعم مشخصی شامل دست کم ۱۰ درصد جوونه ی گندم روند شده.

نون مالت:

شامل ۵ تا ۱۵ درصد مالت آسیاب شده یا عصاره مالت است.

در مقایسه با نون معمولی تیره رنگ ‏تر و شیرین‏ تره و بافت تقریباً چسبیده ای داره.

نون شیری:

دارای دست کم ۶ درصد مواد جامد شیر کامله.

نون شیر خشک بدون چربی:

شامل دست کم ۶ درصد مواد جامد شیر خشک چربی گرفته.

نون کره‏ای:

دارای دست کم ۶ درصد چربی شیر اضافه شده.

نون گلوتن:

دارای دست کم ۱۶ درصد پروتئینه.

نون پروتئینی:

شامل دست کم ۲۲ درصد پروتئینه.

نون کم نشاسته:

شامل دست کم ۵۰ درصد کربوهیدراته.

فرمول جفت و جور نون:

آرد                                  ۱۰  کیلوگرم

نمک                              ۲۰۰ گرم

مخمر تازه                      ۱۰۰ گرم

آب                                 ۵/۷ لیتر

جمع                              ۱۶ کیلوگرم وزن خمیر

*

منبع : tebyan.net