بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت …

رهبران سازمان و منابع انسانی باید تمرکزسنتی خود را توسعه بخشند و ذخایر اساسی استعداد را شناسایی کنند یعنی جایی که سرمایه انسانی بزرگترین تمایز را خلق می کند و موفقیتهای استراتژیک را به بار میآورد. برایان[۵۶] و همکاران برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید. ۲۰۰۶ تخصیص منابع به طور اثربخش …

بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت …

امروزه “سرمایه انسانی “[۵] سرمایهی مهم و رقابتی سازمان شناخته میشود و مدیران منابع انسانی باآگاهی از اهمیت این سرمایه، قادر به ایجاد مزیت رقابتی برای آینده سازمان میباشد(تونکه نژاد و داوری ،۱۳۸۸،۵۱-۸۰). مدیریت استعداد به دودلیل کلی دارای اهمیت است : اول این که اجرای موثر استراتژی مدیریت استعداد باعث کسب و نگهداری موفقیت آمیز …

تحقيق دانشگاهی – بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۲۴

بهترین الگوی بنچ مارکینگ سرویس های هوشمند تجزیه و تحلیل بنچ مارکینگ نشان داد که علاوه بر این واقعیت که در ایالات متحده ۴ استراتژی اصلی کسب و کار را در کسب و کار خدمات هوشمند دارا است ،در نهایت شرکت ها یکی از این دو استراتژی را نیز دنبال میکنند: ” خدمات نوآور ” …

بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۲۷

۷۱۴/۰ تحقیقات بازاریابی(Q21-Q25) ۷۶۸/۰ ۳-۶ روایی (اعتبار) ابزار تحقیق[۱۵۲]مفهوم اعتبار یا روایی به این سئوال پاسخ می‌‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه‌ی مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از اعتبار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت.مقصود از روایی یا اعتبار آن است که وسیله‌ی اندازه‌گیری بتواند خصیصه و ویژگی‌ …

بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۲۸

۳-۸-۳ قلمرو مکانی: شرکت داروسازی اسوه۳-۸-۴ تعریف نظری متغیرهافرآیند بازاریابی: فرآیند بازاریابی شامل تجزیه و تحلیل فرصت های بازاریابی، جستجو و انتخاب بازارهای هدف، طراحی استراتزی های بازاریابی، برنامه ریزی برای برنامه های بازاریابی و سرانجام سازماندهی، اجرا و کنترل کلیه فعالیت های بازاریابی است. برنامه ریزی در سطح کلان، قسمت و سطوح مختلف رشته فعالیت …

بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۲۱

محدود غیر محدود وبسیار انعطاف پذیر بسیار محدود زیاد مناسبترین محصولات محصولات حجیم، هنگامی که هزینه های بار با توجه به ارزش محصول بالاست محصولات حجیم با ارزش پایین (فاسد نشدنی) حمل کوتاه مدت محصولات ارزشمند نفت، گاز، پودر، برخی از مواد کانی به صورت تعلیق در مایع محصولات فاسد نشدنی ارزشمند در جایی که …

بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۱۷

۲-۳۸-۴ اهمیت کیفیت محصولاتمشتریان راضی منبع سود شرکت ها هستند.شرکت هایی که نمی توانند مشتریان را راضی نگه دارند در درازمدت در بازار باقی نخواهند ماند.عرضه محصول با کیفیت برتر و ارائه خدمات به مشتریان در سطح عالی به طور مستمر موجب ایجاد مزیتهای رقابتی برای شرکت می شود، از جمله ایجاد :موانع رقابتی، وفاداری …

مقاله – بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۱۸

شرکت داروسازی اسوه از سال ۱۳۸۲ که موفق به اخذ گواهی استاندارد مدیریت محیط زیست (ایزو سری ۱۴۰۰۱) از شرکت (آر.دبلیو توو[۱۴۵]) آلمان شد، با حفظ آن طی این سالها، هم اکنون دارای این گواهینامه از شرکت توف نورد آلمان نیز می باشد. شرکت داروسازی اسوه در سال ۱۳۸۸ در راستای استراتژی دستیابی عملی به مفهوم «تضمین …

بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مصرف کنندگان- قسمت ۱۲

در سطح سبزسازی استراتژیک، مدیریت مالی تصمیم هایی درباره تجمیع موضوعات محیطی و هدف های یک شرکت با سیستم های بزرگ و کوچک سازمانی می گیرد. در این سطح تغییرات بنیادی استراتژیک در فلسفه شرکت به وجود می آید، به عنوان مثال یک شرکت استرالیایی همه فرایندهای ماشین شویی را در یک چرخه بسته سیستم …

پژوهش – بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مصرف کنندگان- قسمت ۱۱

بازاریابی سبز نهضتی است که در سال های اخیر به دنیای بازاریابی راه یافته و بیشترین تمرکز خود را بر روی تعادل اکولوژیکی زمین و بقا در آینده قرار داده است. بازاریابی سبز اکنون فراتر از یک پارادایم و نگرش ویژه، مزیت رقابتی برای شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات می آفریند. چنین پارادایمی اکنون …