نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مقایسه آن با کشورهای سوئیس و ایالات متحده آمریکا- قسمت ۳- قسمت 2

سازمان مالیات بر ارزش افزوده دارای سیستم رایانه‌ای ثبت و سیستم رایانه‌ای تصمیم گیری یا اطلاعات مورد نیاز جهت مطالبه و دریافت مالیات است این اطلاعات شامل سوابق تعقیب اداری و قضایی و نیز مجازات‌ها است. سازمان مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند اطلاعات را از سیستم ثبت دریافت و به اداره گمرک ارائه دهد تا …

بررسی راههای عملیاتی مقابله با پولشویی دراقتصاد ایران۹۴

 دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم تحقیقات یزدپایان نامه مدرک کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادیعنوان:بررسی راه های عملیاتی مقابله با پولشویی دراقتصاد ایراناستاد راهنما:محمد علی دهقان تفتیاستاد مشاور:جلیل توتونچینگارنده:محمد حسن وکیلی زارچسال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ فصل اولکلیات پژوهشمقدمهامروزه در بسیاری از کشورها مخصوصا در کشورهای در حال توسعه در کنار اقتصاد رسمی که مهم ترین بخش اقتصادی کشور …

طراحی و بررسی امکان ساخت دستگاهی

پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری اردکانگروه : فرشعنوان:طراحی و بررسی امکان ساخت دستگاهیبرای رنگرزی موضعی فرش های مرمتیاستادان راهنما:دکتر محمد خواجه مهریزیدکتر جلیل جوکارتحقیق و نگارش:فاطمه رجبیآبان ۱۳۹۳تعهدنامهاینجانب فاطمه رجبی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مواد اولیه و رنگرزی دانشکده فرش دانشگاه علم و هنر تحت راهنمایی دکتر محمد خواجه مهریزی و دکتر …

تأثیر میکوریزا و اسید هیومیک بر روی برخی خصوصیات گیاه دارویی مرزه در سطوح مختلف کود اوره- قسمت ۲۶

بر اساس نتایج تجزیه واریانس (جدول پیوست ۶ ) اثر اصلی گونه­ های مختلف قارچ میکوریزا و اسید هیومیک و اثر متقابل مقادیر مختلف کود اوره و گونه­ های مختلف قارچ میکوریزا ، مقادیر مختلف کود اوره و اسید هیومیک و اثر سه جانبه مقادیر مختلف کود اوره و قارچ میکوریزا و اسید هیومیک بر …

ارتکاب جرم در حال خواب- قسمت ۴

در خصوص ماهیت هیپنوتیزم بین روانشناسان اختلافاتی وجود دارد و تا کنون نظریات متفاوتی در این زمینه اظهار گردیده است:۱)گروهی معتقدند هر فردی قابلیت هیپنوتیزم شدن را نداشته، بلکه تنها اشخاصی این قابلیت را دارند که از تحریک پذیری بالایی برخوردار باشند.۲) اما گروه دوم معتقدند که تمامی افراد قابلیت هیپنوتیزم شدن را داشته و …

بررسی تطبیقی تناسخ از دیدگاه شیخ اشراق و صدرا و آئین های ودائی و بودائی- قسمت ۷

«بودا از ریاضت کشی دست برداشت و زیر درختی سایه گستر نشست، و در آنجا بی‌حرکت و ثابت قرار گرفت، و بر آن بود تا هنگامی که نوری بر دلش نتابیده، از محل خود برنخیزد. از خود سؤال کرد، منبع و سرچشمه اندوه، رنج و بیماری و پیری و مرگ انسانی چیست؟ناگهان رؤیایی از توالی …