روانشناسی در مورد : نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی

آدم سالم طبق به نظریه گلاس کسیه دارای ویژگیای زیره:

۱-واقعیت رو رد نکنه ودرد و رنج موقعیتا رو با رد کردن ندیده نگیره، بلکه با واقعیتا به صورت واقع گرایانه ای مواجه بشه.

۲-هویت موفق داشته باشه یعنی هم عشق و محبت بورزد و هم عشق و محبت دریافت کنه. هم احساس با ارزشی کنه و هم بقیه احساس با ارزشی اون رو تایید کنن.
محبت

۳-مسئولیت زندگی و رفتارش رو قبول کنه و به شکل مسئولانه رفتار کنه. پذیرش مسئولیت کامل ترین نشونه سلامت روانشناختیه.

۴-توجه اون به لذت  دراز مدت تر، منطقی تر و منطقی باموقعیت باشه.

۵- بر زمان حال وآینده تاکید کنه نه بر گذشته و تاکید ای بر آینده هم جنبه دور نگری داشته باشه نه به صورت خیال پردازی باشه. واقعیت درمانی گلاسر هم بر سه اصل: قبول واقعیت، قضاوت در درستی یا نادرستی رفتار و پذیرش مسئولیت رفتار و اعمال استواره و اگر در شخص این سه اصل تحقق یابد بیان کننده سلامت روان- شناختیه(گلاسر، ۱۹۶۵).

۲- نظریه اسکنیر[۱]:

۲-۳ عقب موندگی ذهنی

عقب موندگی ذهنی یه وضعیت و حالت ذهنی خاصه که در اثر شرایط جور واجور قبل از تولد و هنگام تولد و یا پس ازتولد کودک بوجود آید، عقب ماندگان ذهنی آدمایی هستن که به دلیل معطلی یا کمبود رشد ذهنی در شرایط عادی قادر به استفاده مطلوب از برنامه های معمولی آموزش و پرورش، سازگاری اجتماعی و تطبیق با محیط نمی باشن. تعریفی که از نظر اکثریت نزدیک به اتفاق مجامع علمی و صاحب نظران روانشناسی مورد قبوله تعریفیه که از طرف انجمن آمریکای عقب موندگی ذهنی( AAMR)[2] ارائه شده: «عقب موندگی ذهنی سطحی از کارکرد هوش عمومیه که اندازه اون بطور معنادا ر(دو انحراف با معنی) پایین تر از میانگین بوده و همزمان با مشکلاتی در رفتار سازشی(سازش یافتگیای فردی و اجتماعی) همراه بوده و در دوران  رشد(تشکیل نطفه تا ۱۸ سالگی) ظاهر می شه».

مشکلات

 

۲-۴ عقب مونده ذهنی آموزش پذیر ( EMR):

افروز(۱۳۷۷)اعلام میکنه: عقب ماندگان ذهنی آموزش پذیر آدمایی هستن که بهره هوشی اونا ۷۰-۵۰ه و قادر به یاد گرفتن حداقلی از اطلاعات عمومی و در سهای رسمی کلاس مثل خوندن ونوشتن و حساب کردن و مهارتهای مناسب شغلی بوده و می تونن در اداره زندگی خود از تحصیل خود بهره مند شن.

میلانی فر(۱۳۷۴) عقب مونده ذهنی آموزش پذیر رو آدمایی می دونه که هوشبهر اونا بین ۷۰-۵۱ه این ادما از دید دونستن لغات ضعیف ان، مفاهیم رو خود درک نمی کنن، آموزش کلامی عادی ندارن و از دید عاطفی واکنشهای لازم رو بدست نمیارن.

۲-۵ ویژگیهای کودک استثنایی

تواناییها و ناتواناییهای جور واجور، اثرات متفاوتی بر زندگی خانوادگی داره. معمولا وجود استثنایی بوده، عکس العمل خونواده رو تعیین می کنه. کودکی که ناشنواه ، خونواده رو واسه تغییر در سیستم ارتباطی تحت فشار قرار میده و این دعوا ایه واسه خونواده که از زبون علامتی یا شفاهی استفاده کنن یا خیر؟ کودکی که مریضی طولانی داره فشارهای هیجانی و اقتصادی بر خونواده وارد می کنه، کودک ناتوایی یادگیری نیاز به پشتیبانی تحصیلی داره و ممکنه باعث شه که خونواده مکانهای آموزشی رو که پیشرفت تحصیلی رو قوت می بخشه، بررسی کنه.

اقتصادی

هم اینکه، اینجور شدت استثنایی بودن ممکنه بر عکس العمل خونواده اثر داشته باشه. کودکان گرفتار به ناتوانیهای شدیدتر ممکنه نسبت به بقیه به طور کامل متفاوت رفتار کنن. بعضی از ناتوانیها مثل ناشنوایی و ناتواییهای یادگیری در مقایسه با یه سری های دیگه از ناتواییها مثل بینایی نمیشه دیدشون،اونا با احتمال کمتری در کودک دیده می شن. نکته قابل توجه اینه که هر چند ناتوانیا شدید از یه سو منتهی به داغ ننگ در خونواده می شه اما از طرف دیگه اونا به روشنی نشون دهنده ناتوانی کودک هستن، باوری که خونواده ها به تبیین اون نیازمند هستن .

شنوایی

۲-۶ نیازای والدین کودکان استثنایی

خونواده های که کودک معلول دارن به تناسب نوع، شدت معلولیت، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سن کودکشون و هم در مورد رفتار سازش به اطلاعات و مهارتهای خاص نیاز دارن که مهمترین اونا به گفته قصبه (۱۳۸۴) به توضیح زیره:

۱- نیاز به رابطه، نیاز کلی والدین کودکان استثنایی درزمان سالهای مدرسه رابطه بامعلمان، مربیان و متخصصانه.

۲- نیاز به اطلاعات،والدین کودکان معلول به اطلاعاتی در مورد مراقبت، پرورش ورفتار با بچه خود نیاز دارن و  هم در همین زمینه در کار برنامه ریزی واسه آینده فرزندشون نیازمند اطلاعات هستن.

 

۳- نیاز به پشتیبانی شدن، پشتیبانی شده از طرف بقیه از عوامل ایجاد سازش یافتگی در خانواده س. مخصوصا پشتیبانی ازجانب کارشناسان و مربیان می تونه فرصت­های رو واسه ملاقات با بقیه خونواده های کودکان معلول بوجود آورد.

۴- نیازای مالی، اقتصادی، بخش کلی بودجه خونواده صرف هزینه های مربوط به غذا، پوشاک و وسایل کمک آموزشی می شه این نیازها واسه خونواده ای که کودک معلول داره و نیازمند خدمات پزشکی خاص س به مراتب شدیدتره.

۵- نیاز به راهنمایی در وظایف زندگی و خونواده والدین و بقیه اعضای خونواده نیاز دارن که ناتوانی کودک خود رو بفهمن و قبول کنن، که تقسیم کار توانایی حل موضوع، فعالیتهای تفریحی، اکتساب مهارتهای اجتماعی  ونظارت درامر برنامه ریز آموزش کودک از جمله وظایف ما باشه (قصبه ۱۳۸۴).

Skinner 1.

American Assoctuon On Mental Retadstion .2

  1. Educable Mental Retared