خصوصیات افراد دارای سلامت روانی

تحقیقات زیادی در مورد سلامت روانی انجام گرفته که بعضی از این تحقیقات رابط بین سلامت روانی و خونواده و هم اینکه ازدواج دوباره رو مورد بررسی قرار دادن، پس لازمه تحقیقاتی که در این مورد انجام گرفته مورد بررسی قرار گیرند.
سلامت روانی

در مطالعه­ای که با عنوان مقایسه بهداشت روانی بین دانشجویان مجرد و متاهل خوابگاهی انجام شد به توضیح زیره. نمونه تحقیق مذکور۱۲۰ نفر(۶۰ نفر مجرد و۶۰ نفر متاهل ) هستش که به صورت تصادفی انتخاب شدن و یافته های  نشون داد که بین دانشجویان مجرد و متاهل نمره کل سلامت روانی(یعنی از نظر اضطراب، افسردگی، مشکل در کارکرد اجتماعی و علایم جسمی) فرق معنی داری وجود نداره. محقق دلیل معنی ندار بودن دو گروه از دید سلامت روان رو به دلیل وجود عوامل مزاحم مانند نمونه های انتخاب شده هر دو گروه خوابگاه دانشجویی زندگی می کنن و چون هر دو گروه از خونواده همسرشون دور هستن وهمچنین مشکلات مربوط به خوابگاها و مشکلات خاص خود دانشجویان می دونه (اختیاری امیری، ۱۳۸۳).
تاهل

در تحقیقی که با عنوان: بررسی رابطه کارکرد خونواده و سلامت عمومی فرزندان انجام شد. یافته ها نشون داد که بین کارکرد خونواده کلا و سلامت عمومی دانش آموزان رابطه معنی داری هست. از بین متغییرهای کارکرد خونواده، بین اندازه اتحاد خونواده و سلامت عمومی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری به دست می اومد. بین اندازه وسیله و بیان خود و سلامت عمومی دانش آموزان هم رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد. یافته های بدست اومده چه در ابعاد نظری وچه در بعد تحقیقاتی بیان کننده اینه که چگونگی تعاملات درون خونواده با اندازه سلامت عمومی فرزندان اونا در ارتباطه(حنانی،۱۳۸۳).

دانش آموز

در تحقیق دیگری که با عنوان: رابطه بین سازگاری خونواده با سلامت روانی و سطح رضاء نیازای روانشناختی فرزندان نوجوون انجام شد. یافته ها نشون داد که کارکرد خونواده در ابعاد شش گانه حل مشکل، رابطه نقش، همراهی عاطفی و کنترل عاطفی و هم کارکرد با مشکلات روانی(شکایت جسمی، اختلاف اجتماعی، اضظراب و افسردگی) اتحاد مثبت و معناداری هست. به صورتی که هر چی کارکرد خونواده ضعیف تر باشه مشکلات روانی هم بیشتر می شه. هم اینکه کارکرد با اندازه احساس نیازای روانی، آزادی عمل، لیاقت و رابطه، اتحاد  منفی معناداری داشت. به صورتی که هر چی کارکرد خونواده ضعیف تر باشه، نبود ارضای نیازای روانی، رابطه، لیاقت و آزادی عمل هم بیشتر میشه. یافته دیگه نشون داد که کارکرد کل، آمیزش عاطفی و همراهی عاطفی خونواده ها با اندازه ،فرق معنی داری نداشت، اما حل مشکل رابطه کنترل رفتار و نقشا با جامعه، فرق معنی داری داشت و ضیعف تر بود. یافته های تحقیق نشون دهنده اهمیت تاثیر پذیری فرزندان از ناساگاری والدین و محیط ناآرام خونواده بود ونتایج نشون داد که اگر خونواده به وظایف خود عمل نکنه، سلامت روانی روزه مره فرزندان، رابطه کلامی و غیر کلامی اعضاء الگوای رفتاری مناسب و در آخرً تعیین قواعدی واسه کنترل رفتار، دارای کارکرد ضعیف هستن.(رحیمی نژاد و پاک نژاد، ۱۳۸۳).

افسردگی

در پژوهشی که در شهر اهواز با عنوان: مقایسه سلامت روان زنان در خونواده های تک همسره با زنان در خونواده های چند همسری انجام شد. یافته ها نشون داد که شایدً فشار روانی به وجود اومده توسط چند همسر داشتن یه مرد، کم کم تعادل روانی زنان اینجور خونواده هایی رو بر هم زده و اونا رو مستعد دچار شدن به بیماریهای روانی می کنه. آشتفگی به وجود اومده توسط به هم خوردن شکل طبیعی خونواده منتهی به عقاید ضد سازشی و کاهش رضایت از زندگی، عصانیت، نبود کنترل رفتار و … می شه.(زارعی و همکاران، ۱۳۸۳).

همون طوری که در جریان طبیعی رشد جوانان در صدد اثبات هویت بزرگسالانه ای واسه خود هستن سطوح جور واجور افسردگی و استرس مربوط به مشکلات در میان نسل جوون در حال گسترشه علاوه بر  این اسمیت۱ و راتر۲ (۱۹۹۵) گزارش کردن که از سال ۱۹۴۵، مشکلات روانی، اجتماعی که در برگیرنده افسردگی، مشکلات تغذیه، و رفتارای خودکشیه در بزرگسالان به طور اساسی گسترش بیشری پیدا کرده. هم اینکه براساس گزارش سازمان بهداشتی، طی ده سال گذشته، تعداد جوونایی که مریض تشخیص داده شده و به بیمارستانای روانی برگشت داده شدن افزایش قابل توجه ای پیدا کرده. پژوهشی که روی جوانان ۱۸ ساله در اسکاتلند انجام شده نشون میده که ۳/۱ پسران و ۵/۲ دختران دارای مشکلات روانشناختی هستن(بهرامی احسان، ۱۳۸۱).

یافته های مطالعه ات تطبیقی که در سه کشور اروپایی انجام شده حکایت از اون داره که حدود ۲۷ درصد ادما از افسردگی رنج می برن. هم اینکه کاچر۳ (۱۹۹۴) گزارش کرده که بین۱۰ تا ۱۵ درصد جوانان دارای مشکلات رجدی هیجانی، رفتاری هستن(بهرامی احسان،۱۳۸۱).

۲-۲-۶ عوامل موثر در تامین سلامت روان

 

روان آدم هم پیرو عوامل عضوی، روانی و اجتماعی و رابطه عوامل نامبرده با یکدیگره. یعنی محیط طبیعی و محیط انسانی تنظیم کننده سلامت روونه و مقصود از محیط طبیعی عوامل هادی مثل بهداشت، اونا واسه حفظ و سلامت روان خود می باید از جهات جور واجور روانی دقیقاً تحتِ کنترل و مراقبت خود و بقیه قرار گیرد.

۲-۲-۷ نقش خونواده در تامین سلامت روان

پایه های ریشه روانی و رفتار اجتماعی  کودکان و احساس ایمنی  و ارضای عاطفی در سالهای اولین کودکی سازنده می شه اولین محیط اجتماعی واسه آدم  خانواده س که درآن شخصیت هر فرد پایه گذاری می شه و خونواده دو امر مهم رو برعهده داره یکی ساخت فرد به عنوان یه آدم و دیگری انتقال میراث آدما به نسل بعدیه. درخانواده افراد همکاری می کنن. تحت تاثیر همدیگه قرار می گیرن و موجبات نمودپیشرفت شخصیت کلیه افراد در خونواده جفت و جور می شه. خونواده باید کانون گرم و محبت آمیز به وجود آورد و زندگی خود رو  بر مبنای محبت و پذیرش، احترام دوطرفه و زندگی صلح آمیز بنا کنه. چون خونه اولیه مرکز آموزش اخلاقی، تربیتی ،اقتصادی، مذهبی،هنری و بهداشتی انسانه، نبود توجه والدین به سالم سازی محیط روانی و عاطفی کودکان و نوجوانان و از دست دادن روابط مناسب در بیشتر موارد اونا رو با کمبودای عاطفی و مشکلات روانی جورواجور روبرو می سازه و احتمال اینکه این کودک در آینده به مشکلات رفتاری و روانی خونواده، انگیزه اصلی آشفتگیای روانی و نشر خوبیهای مثل عصیانای جوونی فحشا و اعتیاد دونسته شده.

 

Smith.1

۲٫Rutter

Kutcher.1