تکنولوژي:پایان نامه عوامل موثربر اعتماد مشتریان

دانلود پایان نامه

پایان نامه عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

تکنولوژي

جهت پشتيبانيازتراکنشهاي بينندگان بر روي وب سايت،وب سايت بانکهابايد از زيرساختهاي تکنولوژي(يعني مجموعه اي از سخت افزارها و نرم افزارها) استفاده کنند ، براي اينکه بتوانندگستره وسيعي از پروسسها را اجرا کنند .مواردي مثل امنيت،کارايي، مقياس پذيري ، سازگاري و قابليت اطمينان بيشتر توسط زيرساختهاي تکنولوژي مورد استفاده در سايت تعيين مي شوند (همراه با تنظيمات و خصوصيات سيستمهاي مشتري). همه اين موارد بايد بر اساس خصوصيات بانکها ، مشخصات تراکنشهايي که آنها حمايت ميکنند و نيازمنديها و مشخصات مشتريان مورد انتظار باشند تا بتوانند يک محيط امن و مناسبي را در طول عمليات بانکي آنلاين ايجاد کنند.

2-11-1-2-1)امنيت

به صور عمومي امنيت شامل دور نگهداشتن افراد غير مجاز از دسترسي و اجازه دادن به افراد مجاز جهت دسترسي به دارايي هاي با ارزش مي باشد.(خاکی ،1382).

سايتهاي بانکداري اينترنتي نيازمند توسعه و استفاده از مکانيسمهاي امنيتي مناسب جهت محافظت از مشتري و بانک ميباشد. بدليل حرکت اطلاعات روي اينترنت، افراد غير مجاز ممکن است به اطلاعات حساس در حين انتقال و يا بر روي سرويس دهنده هاي بانک دسترسي پيدا کنند، آنها را تغيير دهند و يا حذف کنند . لذا بايد مکانيسمي جهت ضمانت انجام هر تراکنش بانکي که در آن داده هاي حساس مالي نيز ردو بدل مي شود وجود داشته باشد .براي رسيدن به اين امر مهم ، روشهايي مثل رمز عبور ، مکانيسمهاي رمزنگاري ، امضاهاي الکترونيکي و ديوارهاي آتش استفاده ميشوند.

در اين قسمت مواردمختلفي که براي توسعه زيرساختهاي امنيتي سايتهاي بانکداري الکترونيکي بايد مورد توجه قرار گيرد بحث ميشود مانند : حريم خصوصي و محرمانگي،صحت اطلاعات ، دردسترس بودن[2]،

احراز هويتو تصديق اصالت[3] ، کنترل دسترسي[4]، حسابرسي[5] ، انکارناپذيري[6] ،و نهايتا نظارت و گزارشگيري[7]

1- Technology

2-Availability

1-Authentication

2-Authorization

3- Accountability

4- Non-repudiation

5-monitoring and report

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.