مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

مقاله – بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۱۸

شرکت داروسازی اسوه از سال ۱۳۸۲ که موفق به اخذ گواهی استاندارد مدیریت محیط زیست (ایزو سری ۱۴۰۰۱) از شرکت (آر.دبلیو توو[۱۴۵]) آلمان شد، با حفظ آن طی این سالها، هم اکنون دارای این گواهینامه از شرکت توف نورد آلمان نیز می باشد. شرکت داروسازی اسوه در سال ۱۳۸۸ در راستای استراتژی دستیابی عملی به مفهوم «تضمین کیفیت»، موفق به دریافت استاندارد جهانی ایزو ۱۷۰۲۵ گردید. با کسب گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵، آزمایشگاههای کنترل کیفیت شرکت داروسازی اسوه که به عنوان آزمایشگاه مرجع و مورد وثوق وزارت بهداشت کشورمان انتخاب شده است، صلاحیت انجام آزمون در دامنه تعریف شده این استاندارد جهانی را دارا می‌باشد با دریافت این گواهینامه، آزمایشهای انجام شده در آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت اسوه که در دامنه تعریف شده این استاندارد جهانی قرار داشته باشد، مورد تأئید مجامع علمی بین المللی نیز می‌باشد. اسوه (۱۳۵۰) کلیه اطلاعات مورد نیاز از آن استخراج شده است.
۲-۴۰ بخش هفتم: توزیع
تعریف توزیع: یعنی رساندن محصول مورد نظر مشتری در زمان مطلوب به مکان مورد نظر.(روستا و همکاران،۳۲۳:۱۳۸۷)
۲-۴۰-۱ اهمیت مدیریت توزیع
خدمات توزیع و تصمیمات مربوط به کانال های توزیع در سازمانهای مختلف از اهمیت بسیاری برخوردار است.هرکدام از اعضای کانال توزیع حلقه اتصالی شبکه سازمانی بین تولید کننده و مصرف کننده هستند. شبکه توزیع، بخشی از فعالیتهای بازاریابی است که به صورت سیستم، انتقال محصولات و خدمات را از تولید تا مصرف نهایی به عهده دارد که شامل خرده فروشها، عمده فروشها، دلالها و کارگزاران و دیگر گروههای توزیعی می‌شوند. بسیاری از شرکتهای موفق کشورهای پیشرفته سیستم های توزیع فیزیکی مؤثری را توسعه داده اند تا بدین وسیله موقعیت رقابتی خود را بهبود بخشند و استراتژی بازاریابی خود را به اجرا در آورند. پس از اینکه شرکت کانالهای توزیع خود را ایجاد کرد مدیریت شرکت باید چگونگی توزیع فیزیکی محصولاتش را از طریق این کانال ها تنظیم کند.توزیع فیزیکی شامل تمام فعالیت هایی است که با انتقال به موقع محصولات مناسب به مکانهای مناسب با مقدار مناسب سروکار دارند. شاید مهمترین نقش توزیع فیزیکی در بازاریابی شرکت ارتباط نزدیک آن با خدمت به مشتریان باشد. طبق مطالعه ای تحقیقاتی مدیریت رده بالا، خدمت به مشتریان را عامل اصلی در آمیخته بازاریابی شرکت می‌داند و ارائه خدمات مؤثر به مشتریان را بدون توزیع فیزیکی غیر ممکن می‌شمارد. به علاوه این تحقیق نشان داده است که:
۱) مدیریت رده بالا باید معیارهای صحیح خدمت به مشتریان را در شرکت تعیین کند.
۲) کارکنان بخش توزیع فیزیکی باید مسئول حفظ این معیارها باشند.(افلاکی،۱۹۳:۱۳۸۸)
در سال های اخیر تأکید بیشتری روی فعالیت های توزیع فیزیکی شده است. دلیل اصلی این امر این است که هزینه های توزیع فیزیکی در برخی صنایع بسیار بالاست. برای برخی از محصولات بیشترین هزینه (تا ۵۰ درصد) هزینه توزیع فیزیکی است. هزینه بالای انرژی و نرخهای بالای بهره (که بر هزینه های موجود اثر می‌گذارد) از عواملی هستند که نشان می‌دهند باید بر ایجاد سیستم های مؤثر توزیع فیزیکی تأکید گردد. توزیع فیزیکی اهمیت مکان را در آمیخته بازاریابی نشان می‌دهد. یعنی محصولات مناسب باید در محل های مناسب و در زمان مناسب ارائه و تحویل شود تا فروش های سود آور به حداکثر برسد. به طور کلی، توزیع فیزیکی برای تولید کنندگان شامل مراتب ذیل است.
۱)حرکت مواد خام از منبع عرضه شده به خط تولید
۲)حرکت محصولات کامل شده از انتهای خط تولید به مشتری نهایی(روستا و همکاران، ۳۲۵:۱۳۸۷)
۲-۴۰-۲ وظایف توزیع فیزیکی
محل موجودی و انبارداری
اداره مواد
کنترل موجودی
پردازش سفارش ها
حمل ونقل(کاتلر،۵۷۲:۱۳۸۸)
۲-۴۰-۳ مراحل طراحی کانال های توزیع
علاوه بر تصمیمات مربوط به طراحی کانال های توزیع، بازاریاب حرفه ای باید مراحل طراحی کانال ها را نیز به درستی دنبال کند که شامل مراحل زیر است:
۱) عوامل شناسایی کانال های مختلف
الف. پوشش و قدرت توزیع
ب. دسترسی به استفاده کنندگان نهایی
ج. فعالیت ها و وظایف متداول
د. فعالیت های لازم
۲) ارزیابی و گزینش کانال ها
الف. تحلیل درآمد و هزینه
ب. زمان توسعه و پرورش کانال
ج. ملاحظات کنترلی
د. محدودیت های قانونی
ه. قابلیت دسترسی به کانال
و. گزینش کانال
۳) گزینش اعضای کانال
که در دو بخش صورت می گیرد بخش اول عوامل ذیل برای تولید کننده مهم است:
الف. نحوه تماس واسطه با مشتریان در بازارهای هدف
ب. توانمندی، اعتبار و عملکرد گذشته در مورد فروش و خدمات
ج. وضعیت مالی و ثبات مدیریت
د. سهم سود مورد نظر واسطه ها
بخش دوم عوامل ذیل برای واسطه ها مهم است
الف. محصول تولید کننده و تصویر و ذهنیت آن
ب. هماهنگی محصول با خطوط موجود

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

You may also like...