اهمیت انجام ماموگرافی برای قلب | بیماری

:  

از فایده های جور واجور انجام ماموگرافی اطلاعی دارین و می دونین این نوع عکسبرداری علاوه بر بررسی بیماریای سینه می تونه ببیماریای قلبی رو هم تشخیص بده رسوبای کلسیمی در شریانای سینه می تونه هشداری واسه دچار شدن به بیماریای قلبی در این افراد باشه پس با انجام ماموگرافی خود رو از دید مریضی قلبی هم چکاپ می کنین.

 تحقیق جدیدی میگه که از غربال گری استاندارد سرطان پستون، ماموگرافی، میشه فایده دیگری هم بدست آورد.

به نقل از WebMD، محقق مطالعه، دکتر لوری مارگولیز، سرپرست تصویربرداری پستون در بیمارستان مونت سینای نیویورک گفت: «وقتی رادیولوژیستا به دنبال نشانی از سرطان پستون به ماموگرام نگاه می کنن، می تونن رسوبای کلسیمی که در شریانای خون دهنده به پستون جمع شده رو هم ببینن.»

به گفته مؤلفان مطالعه، زنائی که در شریانای پستون خود رسوبای کلسیمی بزرگ دارن، به احتمال زیاد در شریانای منتهی به قلب هم دچار همین آسیب هستن. این رسوبات نشونه های بسیار زودرس مریضی قلبی هستن.

به گفته محققان، رسوبات کلسیم موجود در شریانای پستون به اندازه کلسترول بالا، فشار خون بالا و دیابت در دچار شدن به مریضی قلبی مهم هستن.

به گفته مارگولیز اگه تحقیقات آینده این یافته ها رو تأیید کنه، ماموگرام زنان یه روش غربال گری دوجانبه هم واسه سرطان پستون و هم واسه مریضی قلبی می شه.

مارگولیز گفت: «ما بدون هزینه اضافه، بدون پرتودهی و در زمان زیادی کمی می تونیم کلسیفیکاسیون عروق رو پیدا کنیم. این قضیه به صورت بالقوه روش خوانش و گزارش دهی ماموگرافی رو از طرف رادیولوژیستا تغییر میده و روشی انقلابی واسه آزمایش خطر هستش.»

سلامانه

منبع :