اهمیت الگوی زندگی برای سلامتی | بیماری

: سرویس سلامت آکا ایران به نقل از دکتر سلام:

الگوی زندگی یکی از مهمترین عواملیه که سلامتی آدم رو تحت تاثیر قرار میده و شامل رفتارای زندگی مثل کیفیت تغذیه، فعالیت جسمی و کنترل استرسه.
اصول عمومی از جمله رفع تصورهای غلط که مانع شرکت در فعالیت جسمی می شه و اینکه افراد بدون شرکت در برنامه های تمرین رسمی فعال باشن و برنامه های فعالیت جسمی متناسب با سطح توانایی فرد طراحی شه واسه پذیرش الگوی زندگی فعال از نظر جسمی پیشنهاد می شه.

این مطلب به وسیله  مجله پزشکی دکتر سلام جفت و جور شده. به کار گیری اون فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجازه

منبع :