اهمیت آرایش | بیماری

اهمیت آرایش

لوازم آرایش: عناصر موجود در لوازم آرایش که باید از اونا دوری کرد، کدوما هستن؟

 اینطوری شما می تونین کالاهایی رو که مشکوک هستن کنار بذارین و اجناس شامل مواد طبیعی رو در الویت بذارین تا پوست تون و سلامتی تون به خطر نیفته.

کدوم عناصر موجود در لوازم آرایش ممکنه مضر باشن؟

پارابنا
(بوتیل پارابن، متیل پارابن، پروپیل پارابن E)
پارابنا که به عنوان نگه دارندۀ لوازم آرایشی استفاده میشن، آلرژی زا هستن، ترشحات داخلی رو دچار مشکل می کنن و می تونن سرطان زا باشن. وجود این ماده در ترکیبات اجناس بیو ممنوعه.

لوریل سولفاتا
(آمونیوم لوریل سولفات، سدیم لوریل سولفات)
تانسیو اکتیفا واسه تولید کف در ژلا و شامپوها استفاده می شه. اما لوریل سولفاتا شدیدا پوست رو تحریک می کنن. ً به کار گیری اونا هم در اجناس بیو ممنوعه.

الکلا
(الکل، الکل دنات)
الکلا هم به عنوان حلال و به عنوان نگه دارنده استفاده می شن. اونا پوست رو خشک و تحریک می کنن. اجناس شامل الکل واسه پوستای خشک، پوستای حساس و نوزادان پیشنهاد نمی شن. با این حال به کار گیری اونا در اجناس بیو مجازه.

فُرمالدئید و آزادکنندهای فُرمالدئید
(DMDM هیدانتوئین، ایمیدازولیدینیل اوره، کاترنیوم –۱۵E)
این مواد نگه دارنده هایی هستن که در ترکیب ژلای شستشو و در بعضی کیتای مانیکور استفاده می شن. اما فرمالدئید سرطان زا، آلرژی زا و تحریک کننده س. به کار گیری اونم در ترکیبات اجناس بیو ممنوعه.

تیازولینونا
(متیل کلروایزوتیازولینون، متیل لیزوتیازولینون)
این دو تیازولینون نگه دارنده های ضد میکروبی هستن که از دو کاتون CG تشکیل شدن. در تموم گروه های لوازم آرایشا هم وجود دارن. شدیدا آلرژی زا هستن و بخاطر این به کار گیری اونا در ترکیبات بیوع ممنوعه.

تری کلوکاربان و تریکلوزان
این نگه دارنده های ضد میکروبی و باکتری کشا مشکوک به سمی کردن بدن هستن. حتماً میشه اونا رو در دئودرانتا یا اجناس ضد جوش یافت. دُز اونا باید در مدت کوتاهی پایین آورده شه. چندین مورد آلرژی در اثر مصرف لوازم آرایش شامل این مواد گزارش شده.

آمونیوم کواترنرها
(ترکیباتی که به این عبارات ختم می شن: -مونیوم، -کلرید، -برومید)
این مواد در نرم کننده های مو و نگه دارنده ها هست، که در شامپو زدن مو و بعد از شامپو زدن استفاده میشن. اونا تحریک کننده و آلوده کننده هستن، پس به کار گیری اونا هم در اجناس بیو ممنوع شده.
کدوم ترکیبات رو باید در الویت بذارین؟
کالاهایی که مصرف اونا در الویت قرار داره، عبارتند از: آلوئه ورا، کرۀ کارتیه، هاماملیس، روغن بادام شیرین، روغن آرگان، بیزابولو، جوجوبا و… .

منبع:سیمرغ
ویرایش و خلاصه کردن:

لوازم آرایش: عناصر موجود در لوازم آرایش که باید از اونا دوری کرد، کدوما هستن؟

 اینطوری شما می تونین کالاهایی رو که مشکوک هستن کنار بذارین و اجناس شامل مواد طبیعی رو در الویت بذارین تا پوست تون و سلامتی تون به خطر نیفته.

کدوم عناصر موجود در لوازم آرایش ممکنه مضر باشن؟

پارابنا
(بوتیل پارابن، متیل پارابن، پروپیل پارابن E)
پارابنا که به عنوان نگه دارندۀ لوازم آرایشی استفاده میشن، آلرژی زا هستن، ترشحات داخلی رو دچار مشکل می کنن و می تونن سرطان زا باشن. وجود این ماده در ترکیبات اجناس بیو ممنوعه.

لوریل سولفاتا
(آمونیوم لوریل سولفات، سدیم لوریل سولفات)
تانسیو اکتیفا واسه تولید کف در ژلا و شامپوها استفاده می شه. اما لوریل سولفاتا شدیدا پوست رو تحریک می کنن. ً به کار گیری اونا هم در اجناس بیو ممنوعه.

الکلا
(الکل، الکل دنات)
الکلا هم به عنوان حلال و به عنوان نگه دارنده استفاده می شن. اونا پوست رو خشک و تحریک می کنن. اجناس شامل الکل واسه پوستای خشک، پوستای حساس و نوزادان پیشنهاد نمی شن. با این حال به کار گیری اونا در اجناس بیو مجازه.

فُرمالدئید و آزادکنندهای فُرمالدئید
(DMDM هیدانتوئین، ایمیدازولیدینیل اوره، کاترنیوم –۱۵E)
این مواد نگه دارنده هایی هستن که در ترکیب ژلای شستشو و در بعضی کیتای مانیکور استفاده می شن. اما فرمالدئید سرطان زا، آلرژی زا و تحریک کننده س. به کار گیری اونم در ترکیبات اجناس بیو ممنوعه.

تیازولینونا
(متیل کلروایزوتیازولینون، متیل لیزوتیازولینون)
این دو تیازولینون نگه دارنده های ضد میکروبی هستن که از دو کاتون CG تشکیل شدن. در تموم گروه های لوازم آرایشا هم وجود دارن. شدیدا آلرژی زا هستن و بخاطر این به کار گیری اونا در ترکیبات بیوع ممنوعه.

تری کلوکاربان و تریکلوزان
این نگه دارنده های ضد میکروبی و باکتری کشا مشکوک به سمی کردن بدن هستن. حتماً میشه اونا رو در دئودرانتا یا اجناس ضد جوش یافت. دُز اونا باید در مدت کوتاهی پایین آورده شه. چندین مورد آلرژی در اثر مصرف لوازم آرایش شامل این مواد گزارش شده.

آمونیوم کواترنرها
(ترکیباتی که به این عبارات ختم می شن: -مونیوم، -کلرید، -برومید)
این مواد در نرم کننده های مو و نگه دارنده ها هست، که در شامپو زدن مو و بعد از شامپو زدن استفاده میشن. اونا تحریک کننده و آلوده کننده هستن، پس به کار گیری اونا هم در اجناس بیو ممنوع شده.
کدوم ترکیبات رو باید در الویت بذارین؟
کالاهایی که مصرف اونا در الویت قرار داره، عبارتند از: آلوئه ورا، کرۀ کارتیه، هاماملیس، روغن بادام شیرین، روغن آرگان، بیزابولو، جوجوبا و… .

منبع:سیمرغ
ویرایش و خلاصه کردن: