اهدای خون | اهدای زندگی | بیماری

، اهدای زندگی

آرزوی دیرینه بشر واسه درمان بیماریا دلیل شد تا کم کم در علم پزشکی علم جدیدی به نام انتقال خونشکل بگیره. در بیشتر موارد تنها راه نجات مصدومان یا بیماران تزریق خون است.

تا الان هیچ ماده ای نتونسته جانشین این مایع زندگی بخش و منحصر به فرد شه از سویی محققان نیزتنها به گوشه ای از اسرار این پدیده عجیب آگاهی پیدا کردن. با کمی دقت و در نظر گرفتن مواردی

چون ازدیاد جمعیت، پیشرفت شهرها، صنعتی شدن کشور، افزایش اندازه حوادث، گسترش و تنوع خدمات

بهداشتی و درمانی، ضرورت ایجاد و تجهیز مراکز جدید درمانی و بهداشتی و هم انجام دادن عملای جراحی

تخصصی و پیوند اعضا در داخل کشور، اهمیت مسأله انتقال خون خوب رو می شه و از سویی باید بهیاد  داشت که آدم تنها تولید کننده و مصرف کننده خون خود و بعضی وقتا هم نیازمند به یکی از مشتقات اون هستش.

شناخت خون:

بدون دودلی خون پدیده ای بسیار پیچیده س که آدم نمی تونه ادعا کنه که به تموم ویژگیای این ماده

واقف شده. خون در حرکتی پیوسته و یه ریز راهی در حدود ۱۲۱ هزار کیلومتر رو در بدن آدمی

میگذرونه تا به جریان زندگی ، دووم بخشه. اینجور راهی طولانی تر از کل خطوط هوایی همه شرکتای هواپیمایی دنیاس.

خون ، بافت زنده ایه که در اومد و شد ِ دائمی خود به شصت میلیارد سلول بدن سرکشی می کنه و ضمن

جمع آوری مواد زاید سلولها، مواد لازم رو واسه ادامه زندگی و فعالیت در اختیارشون قرار میده.

برخلاف تصور، خونی که در رگای آدمی جاریه یکنواخت و بدون تغییر نیس و بدین

لحاظه که خون رو بافت زنده می شناسن . مثلا به فاصله یه چشم برهم زدن حدود یه میلیون و دویست

هزار سلول قرمز به پایان عمر صد و بیست روزه خود می رسن و در همین زمان مغز استخون به همون

تعداد سلول قرمز تولید می کنه و اونا رو وارد جریان خون می سازه.

استخوانا در طول زندگی آدم حدود پانصد کیلوگرم سلول قرمز تولید می کنن و هر سلول تا آخر عمر

خود هفتاد هزار بار از قلب به نقاط جور واجور بدن سفر می کنه. درمرحله اول ، قلب مانند تلمبه خون رو به

اندامها و بافتا میرسونه.

جاری شدن خون در رگا به صورت موجایی متناوب و جدا از هم هستش و وظیفه تنظیم حرکت خون هم به

شاهرگا واگذار شده.

در اینجور شرایطی خون به تموم بدن اکسیژن میرسونه. فشار خون در انتهای راه به صفر می رسه و به خاطر همین ورزش موجب تسریع گردش خون می شه.

گروه های خونی:

گروه های خونی رو براساس ساختمون شیمیایی موجود در سطح گلبولای قرمز به چهار گروهA, B,

AB,O تقسیم کردن. اینجوری هر گروه خونیمختصاتی داره و نباید به انسانی دیگه با گروه

خونی نامتجانس تزریق شه، اما گروهO رو به دلیل ساختمون خاص گلبولای اون که نه ضدA و نه ضدBهستند میشه به تموم گروه های چهارگانه تزریق کرد و از این رو گروهO رو اصطلاحاً گروه دهنده همگانی می گن.

واسه به دست آوردن جزییات بیشتر درباره خون و فراوردهای خونی می تونین به  نشانی     http://www.ibto.ir  مراجعه کنین .

منبع : tebyan.net