اهداف هلال احمر اقتصادی نیست/ارائه خدمات بشردوستانه | بیماری

دبیرکل جمعیت هلال احمر، گفت: اهداف هلال احمر اقتصادی نیس بلکه بشردوستانه س و بر آرامش مشکلات آدما تاکید داره.

مهندس علی اصغر احمدی در جریان بازدید معاون حقوقی رئیس جمهوری از مجتمع دارویی درمانی هلال ایران، با بیان اینکه اهداف هلال احمر اقتصادی نیس بلکه بشردوستانه س، اضافه کرد: اهداف جمعیت هلال احمر براساس آدم دوستیه و به آرامش مشکلات آدما تاکید داره.

ایشون به فعالیت مجتمع دارویی درمانی هلال ایران که وابسته به جمعیت هلال احمره اشاره کرد و گفت: جمعیت هلال احمر خدمات زیادی به مردم ارائه می کنه.

سرویس دهی مجتمع دارویی درمانی هلال ایران

در ادامه دکتر حمید چوبینه مدیرعامل مجتمع دارویی درمانی هلال ایران با اشاره به فعالیت ۳۵۰ پرسنل در این مجتمع، تاکید کرد: حدود ۱۵۰ دکتر متخصص و فوق تخصص در مجتمع دارویی درمانی هلال ایران به هموطنان خدمات دارویی، درمانی لازم رو ارائه می کنن.

ایشون با بیان اینکه هلال احمر به عنوان مشخص دولت خدمات لازم رو به هموطنان ارائه میده، گفت: هر جا دولت نتونه خدمتی ارائه کنه، هلال احمر به عنوان مشخص دولت حضور پیدا می کنه و این مجتمع هم که از طرف یه بانوی خیر تاسیس شده، بخش مهمی از نیازای بهداشتی و درمانی مردم تهران رو تامین می کنه.

به گفته چوبینه، مجتمع دارویی درمانی هلال ایران بودجه ای از دولت و هلال احمر دریافت نمی کنه.

منبع :