انگیزه های ورزش را شناسایی کنید تا به آن عادت کنید | ورزش

 

چی می تونه شما رو مجبور کنه تا از ورزش عادتی بسازین که ترکش سخت باشه؟ راه های خاصی هست که می تونه افراد رو به هیجان وادارد تا به طور خودکار به باشگاه رفته و تمرینات ورزشی شون رو به مرور زیاد کنن. دخالتایی طراحی شدن تا در شروع و ادامه ورزش به افراد کمک کرده و اونو تبدیل به یه عادت اجرایی یا برنامه روزانه کرده و در باشگاه های ورزشی پیگیر اون باشن. یافته ها نشون داده، عادت تشویق کننده یا راه های تشویق کننده و تحریک کننده، به افراد انگیزه میدن تا به طور غیرارادی به باشگاه رفته و تمرینات شون رو همیشه زیاد کنن.

از جنبه سلامت، افراد باید همیشه فعالیت بدنی دارا باشن، و عادت به این نوع رفتار، عادتی تحریک کننده س. مهم نیس چه ورزشی رو انتخاب می کنین، اگه عادتی اشتیاق برانگیز باشه، بدون فکر و بررسی جنبه های مثبت و منفی، شروع به ورزش می کنین. مثلا، خیلی از افراد بعد از کارشون ورزش می کنن و پایان روزکاری، واسه اونا انگیزه ای واسه رفتن به باشگاه و ورزشه؛ به جای این که به سمت خونه برن. واسه بقیه، ممکنه زنگ ساعت علامتی واسه زمان دویدن صبحگاهی یا دوچرخه سواری باشه.

بعضی از محققان پیشنهاد می کنن شاید لازم باشه یه ماه یا بیشتر، رفتاری تکرار شه تا دلیلی به طور خودکار،انگیزه ای معتبر شه. درابتدا معتقد بودن به ساعت مقرر، می تونه به درد بخور باشه. هرکسی که تازه ورزش رو شروع کرده یا باشگاه رفتن براش خیلی راحت نیس، پیروی از برنامه مشخص، می تونه به ایجاد اعتماد بنفس واسه فعالیت کمک کرده و فرد رو کلا فعال کنه.

.

منبع : alamto.com