انواع گوشت | تغذیه سالم

سلامت – تغذیه سالم – شکلای جور واجور گوشت

به گوشت بدن جانوران (بافت ماهیچه ای بدن اونا) که از اون به عنوان غذا استفاده می شه، گوشت می گن. این واژه، گوشت بدن جانوران، آبزیان خوراکی و پرندگان رو شامل می شه. معمولاً وقتی از واژه گوشت استفاده می کنیم، منظورمون گوشتیه که واسه خوراک استفاده می شه…

بیشتر، گوشت قابل مصرف واسه آدم رو از جانوران اهلی جفت و جور می کنن. این جانوران رو به خاطر درست کردن خوراک از اونا پرورش میدن. به کار گیری گوشت بقیه حیوانات مثل گوزن، دوزیستان، خزندگان، حیوانات شکاری و بقیه پستانداران هم معموله. با اینکه در قدیم، گوشت هر حیوونی رو واسه خوراک استفاده می کردن.

گوشت منبع اصلی پروتئین حیوانیه و روش درست کردن اون به طور کاملً به دستورالعمل جفت و جور غذایی بستگی داره که در اون از گوشت استفاده شده.

به کار گیری بعضی شکلای جور واجور گوشت در بعضی مذاهب حرامه (مثل به کار گیری گوشت خوک در اسلام و یا به کار گیری گوشت گاو در مذهب هندو).

از گوشت ورقه شده در جفت و جور شکلای جور واجور ساندویچ استفاده می شه.
در سالای گذشته، واسه گیاه خواران، گوشت مصنوعی ساخته شده که طعم و بافت گوشت رو داراس.

شکلای جور واجور گوشت
بعضی شکلای جور واجور گوشت اینجا آورده شده. مصرف بعضی از این گوشتا در بعضی فرهنگا مجاز نیس و یه سریای دیگه رو اصلاً گوشت خوراکی به حساب نمیارن:
•گوشت مصنوعی
گوشت قرمز
◦گوشت گاو
گاومیش
استیک
گاو کوهان دار آمریکایی
گوساله
شتر
گوسفند
بره

پرندگان
مرغ
شتر مرغ
اردک
مرغابی
پرندگان شکاری
کبوتر
بلدرچین
قرقاول
گنجشک
غاز
کبک

•گربه سانان
گربه
شیر
ببر

•سگ سانان
سگ 
روباه
گرگ

•غذاهای دریایی
ماهی
کوسه
اختاپوس
خرچنگ
خرچنگ آب شیرین
نرم تنان
میگو
شکلای جور واجور صدف
حلزون

•اسب

•خرگوشا
خرگوش
خرگوش صحرایی
خرگوش بی دم

•جانوران کیسه دار
کانگرو
اپوسوم

•خوک
گوشت خوک
مازه و دنده خوک

•پستانداران بزرگ تر
میمون
گوریل

•خزندگان
مار
مارمولک
کرکودیل
سوسمار
سمندر
لاک پشت

•جوندگان
سگ آبی
موش صحرایی
راسو
سنجاب
خوکچه هندی

•گوزنا
گوزن
گوزن شمالی
آهو
ویرایش و خلاصه کردن: