انواع قرص های ضد بارداری | طب ایرانی

به کار گیری روشای هورمونی پیشگیری از بارداری از سال ۱۹۶۰ شروع شد. این روش ها به صورت خوراکی، تزریقی و کاشتنی وجود دارن. روشای خوراکی، ترکیبی از استروژن و پروژستین و یا به صورت پروژستین محض (minipill) هستن.

شکلای جور واجور قرص های پیشگیری از بارداری شامل موارد زیره:

۱- قرصای ترکیبی:

الف)قرص منو فازیک(یه مرحله ای):

اندازه هورمون در این ترکیب در تموم دوره ثابته.

قرصای مرکب موجود در ایران عبارتند از:

– LD (Low dose) : در هر بسته تعداد ۲۱ قرص زرد رنگ قرار داره.

-HD (High dose)  : در هر بسته تعداد ۲۱ عدد قرص سفید رنگ قرار داره. اندازه استروژن موجود در این قرصا بالاتر از اندازه اون در LDه.

ب)قرصایی مولتی فازیک:

اندازه هورمون در این ترکیب در طول دوره متغیره و به اسمای بی فازیک و تری فازیک (قرصای سه مرحله ای ) شناخته می شن. هدف از تولید این ترکیبات، کاهش مقدار پروژستین کل مصرفی در هر سیکل، بدون از بین رفتن اثر قرصای ضد بارداریه. کاهش دوز پروژستین با شروع یه دوز پایین پروژستین و بعد افزایش اون در بقیه سیکل ادامه پیدا میکنه.

این قرصا در جلوگیری از حاملگی بسیار موثر هستن و به دلیل کاهش تغییرات متابولیک مربوط به پروژستین، مشکلات جانبی اون کم میشه.

در قرصای بی فازیک، اندازه استروژن ثابته و مقدار پروژستین در ۱۰ روز اول کمه و در ۱۱ روز دوم زیاد می شه. اما در قرصای تری فازیک دوز استروژن ممکنه ثابت نگه داشته شه یا به طور موقت در بقیه دوره زیاد شه.

با اینحال امتیازات، فرآورده های تری فازیک مشکلات مشخصی هم دارن. این مشکلات عبارتند از:

* پریشونی و گیجی به دلیل چند رنگ بودن (این قرصا به رنگای نارنجی، زرد و سفید هستن.)

* خونریزی یا لکه بینی در بین مصرف

* نبود انعطاف پذیری به دلیل مشکل بودن مصرف دوز دو برابر، در صورت فراموش کردن مصرف قرص.

با اینحال، حتی زنان نوجوون هم خوب این قرصا رو قبول می کنن.

۲- قرصای متوالی یا پشت سر هم

این قرصا شامل دو نوع قرص در هر بسته بندی هستن یه نوع اونا شامل استروژن خالیه که از روز پنجم قاعدگی به مدت ۱۶-۱۵ روز مصرف می شه.

از امتیازات این قرصا شباهت هورمونی اون با فیزیولوژی طبیعیه و اندازه موفقیت اون ۹۹- ۹۸ درصد بوده.

۳- قرصای Minipill

این قرصا فقط پروژستین دارن که روزانه مصرف می شن. در این نوع قرص، قطع مصرف اون وجود نداره و در دوران شیردهی و در مواردی که منع مصرف قرصای ترکیبی هست، خوبه.

زهره محمودی- کارشناس ارشد مامایی

منبع تبیان

جمع آوری سلامت اکاایران