چشم انداز صنعت خودرو در افق 1404

در راستای سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، ابلاغی مقام معظم رهبری “دست یافتن به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی[1]با تاکید بر جنبش نرم­افزاری و تولید علم” صنعت خودرو به عنوان پبشتاز و لکوموتیو صنعت کشور از طریق ایجاد توانمندی­ها و قابلیت­های علمی، فنی و… می تواند در دست یابی به چشم انداز کشور ایفای نقش نماید. براین اساس چشم­انداز صنعت خودرو بشرح زیر تعیین می شود:

” دست یابی به جایگاه نخست صنعت خودروی منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان از طریق رقابت پذیری مبتنی بر توسعه فناوری”

اهداف صنعت خودرو در افق 1404:

 • خودروهای سبک ( سواری و وانت)
 • تولید حداقل 3 میلیون دستگاه خودرو
 • تولید 2 میلیون دستگاه برای بازار داخل
 • تولید یک میلیون دستگاه برای صادرات (صادرات از هر 3 دستگاه یک دستگاه)
 • تولید حداقل 50% از خودروهای سبک ساخت داخل با برند داخلی
 • تامین حداقل 25 میلیارد دلار قطعه توسط قطعه سازان برای خودروهای ساخت داخل
 • صادرات قطعات به ارزش 6 میلیارد دلار توسط قطعه سازان به بازارهای مستقل خارجی (خطوط تولید، یدکی و متفرقه)
 • خودروهای تجاری( حمل کالا و مسافر)
 • تولید حداقل 120 هزار دستگاه خودرو
 • تولید 90 هزار دستگاه برای بازار داخل
 • تولید 30 هزار دستگاه برای صادرات (صادرات از هر 4 دستگاه یک دستگاه )
 • کسب سهم ارزش افزوده صنعت خودرو حداقل 4% از تولید ناخالص ملی
 • کسب سهم ارزش افزوده صنعت خودرو حداقل 19 درصد از ارزش افزوده کل صنعت کشور

اهم پیش فرض­های اهداف

 • پیش بینی تقاضای بازار داخلی خودروهای سبک به تعداد 2.3 میلیون دستگاه می­باشد که 2 میلیون از طریق تولید داخل و 300 هزار دستگاه از طریق واردات تامین می گردد.
 • پیش بینی تقاضای بازار داخلی خودروهای تجاری به تعداد 100 هزار دستگاه می باشد که 90 هزار دستگاه از طریق تولید داخل و 10 هزار دستگاه از طریق واردات تامین می گردد.
 • سهم قطعه سازان داخلی از ارزش فروش یک دستگاه خودروی تولید داخل 50% می باشد.
 • تامین قطعه سازان برای خودروهای ساخت داخل: 22.5 میلیارد دلار برای خطوط تولید و یدکی و 2.5 میلیارد دلار برای بخش متفرقه
 • قیمت متوسط یکدستگاه خودرو در سال 1404 حدود 15 هزار دلار
 • فروش قطعه سازان به بازار داخل:

OEM + OES = 22.5 میلیارد دلار

AM = 2.5 میلیارد دلار

 • صادرات قطعه سازان: شامل قطعات مرتبط با خودروهای CBU یا CKD صادراتی توسط خودرو سازان داخلی نمی باشد.

5 سال اول: 10 برابر وضعیت فعلی (0.1 ×10=1 میلیارد دلار)

5 سال اول: 3 برابر برنامه 5 ساله اول (3×1=3 میلیارد دلار)

5 سال اول: 2 برابر برنامه 5 ساله دوم (2×3=6 میلیارد دلار)

[1].منطقه خاورمیانه، آسیای میانه غربی، قفقاز و کشورهای همسایه