تحلیل رقبا

تجزیه و تحلیل رقابت با تعریف و تعیین رقیب شروع میشود که در این ارتباط دو دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه مربوط به پایگاه داده ی مشتری و مشتری گرایی است و به انتخاب مشتری و آن دسته رقبایی که مشتری انتخاب میکند توجه دارد. روش دیگر، تجه به اتحادیه های تولید- مصرف است و توجه به رقبایی که محصول آن ها مشابه محصول شرکت ما میباشد. در حقیقت، این منابع به ما نشان می دهند که چگونه رقبا در بازار به فعالیت می پردازند.

دیدگاه دوم، شناسایی گروه های استراتژیک است یعنی گروه  هایی از شرکت هایی رقابتی که استراتژی های مشابهی را دنبال می کنند و دارایی ها ريال مهارتها و ویژگی های مشترک دیگری دارند. شناسایی رقبای بالقوه نیز مهم است، یعنی رقبایی که انگیزه و توانایی لازم برای ورود به صنعت مورد نظر دارند.[1]

یک یا دوشرکت رقیب که بیشترین تهدید را برای شرکت ایجاد می کنند انتخاب شده و نیمرخ رقابتی آنها بر حسب عوامل زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

 • اهداف شرکت:اگر رقیب رشد فروش یا رشد سهم بازار را دنبال می کند ممکن است یک استراتژی تهاجمی را مد نظر قرار دهد. گزارش های سالیانه و بیانیه های منتشر شده شرکت می تواند در تعیین اهداف شرکت کمک کند.
 • منابع شرکت : مقیاس و اندازه منابع شرکت می تواند شاخص مهمی در مورد تهدید رقابتی آن محسوب شود.شاید دارای تکنولوژی بهتر یا بدتر باشد،شاید داشتن پرسنل مازاد در کارخانه ها،و یا شاید مشکلات و مسائل مالی.
 • سوابق عملکردی در گذشته: سوابق عملکردی شرکت در صورت های مالی و گزارش های منتشر شده عمومی شرکت.
 • کالاها و خدمات فعلی:بسیاری از شرکت ها محصولات رقبای خود را با هدف مهندسی معکوس آن محصولات خریداری می کنند.
 • روابط با سایر سازمانها:عضویت مشترک،اتحتدها و سایر شکل های همکاری ممکن است مزیت رقابتی مناسبی را ایجاد کند.
 • استراتژی های فعلی:نگرش نسبت به مباحثی مانند نوآوری ، مشتریان پیشرو،تامین مالی و سرمایه گذاری،مدیریت منابع انسانی،سهم بازار،کاهش هزینه،دامنه محصول،قیمت گذاری،و برند سازی همه مستلزم بررسی می باشد.

 

شما باید یافته ها و نتایج حسابرسی بازاریابی را صرفا با رقبای اصلی خود مقایسه کنید.

بعد از شناسایی رقبا باید به این سوالات پاسخ داد:

 • رقبای شما چه کاری را بهتر از شما انجام میدهند؟
 • شما چه کاری را بهتر از رقبای خود انجام می دهید،

نقاط ضعف و قوت رقبا را در موارد زیر مشخص کنید:

 • رقابت پذیری محصول
 • قیمت گذاری
 • ویژگی ها و مزایای محصول
 • اثر بخشی تبلیغات
 • اثربخشی روش های توزیع
 • گرایش تجارت/مصرف کننده
 • روند های سهم بازار رقابتی
 • اثر بخشی نیروهای فروش

مبنا و مقیاس مقایسه را می توانید فروش و سهم بازار فعلی و آینده محصولات در هر بازار و بخش بازار قرار دهید. بکوشید تا تحلیل رقابتی شما تا جایی ممکن جامع باشد، هرچه اطلاعات تجسمی رقابتی بیشتری کسب کنید گزینه های استراتژیک رقابتی بیشتری نیز در مقابل شما قرار خواهد گرفت.[2] داشتن شناخت خوب درباره رقبا، شرکت را قادر به فعالیت در بازار بدون درگیری مستقیم در رقابت می نماید.

[1]آکر، 1386

[2]پلی ،1384