• مفهوم ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد فرآیندی است که به وسیله آن کار کارکنان در فواصل معین و به طور رسمی در سازمان مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرد. ارزیابی عملکرد تلاشی است نظام مند برای دانستن اینکه خدمات سازمان تا چه حد جوابگوی نیازهای مشتری بوده و توانایی سازمان در برآورده نمودن آن تا چه اندازه است.به عبارت دیگر ارزیابی عملکرد عبارت است از فرآیند سنجش و اندازه گیری عملکرد در دستگاههای اجرایی در چهارچوب اصول و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی در قالب برنامه های اجرایی (عليرضايي, 1381).

 

 • ضرورت ارزیابی عملکرد

صاحب‌نظران‌ و محققين معتقدند‌ كه عملكرد، موضوعي‌ اصلي‌ در تمامي تجزيه و تحليل هاي سازماني است و تصور سازماني‌ كه شامل ارزيابي و اندازه‌گيري عملكرد نباشد، مشكل است. آن ها توجه‌ به موضوع عملكرد سازماني‌ را باعث‌ توسعه سازماني ذكر مي‌كنند و عملكرد‌ را موضوع اصلي در فضاي عملي‌ مي‌دانند.‌ از اين رو‌ ارزيابي عملكرد‌، توجه‌ محققين  سازمان و مديريت‌ و علوم سياسي‌، اقتصاددانان‌ و مديران اجرايي‌ را به خود جلب  نموده است. ارزیابی عملکرد می تواند باعث آگاهی از میزان پیشرفت در بهبود عملکرد گردد و در نتیجه انگیزه و فرصت لازم برای ارتقاء کیفیت دستگاه ها را فراهم می نماید.

 

 • اهداف ارزیابی عملکرد

برای ارزیابی عملکرد اهداف بسیاری را مشخص نمودند ولیکن از مهمترین اهدافی که با ایجاد نظام ارزیابی عملکرد می توان ارائه نمود، به صورت اختصار بیان می­گردد:

 • شناسایی نقاط قوت و ضعف و مشکلات سازمان و تلاش در جهت شکوفایی و افزایش قابلیت هاو اصلاح فعالیت ها
 • بهبود تصمیم گیری در مورد حوزه و عمق فعالیت ها، برنامه ها و اهداف آینده سازمان
 • بهبود تخصیص منابع و استفاده بهتر از امکانات و منابع انسانی در جهت اجرای برنامه های مصوب
  • انواع مدل های ارزیابی عملکرد

نظام های سنجش عملکرد در طی روند تکاملی مسير متلاطمی را طی نموده اند.مرور بر روند تکاملی  اين نظا مها، اين امر را خاطر نشان می سازد که تکامل نظا مهای سنجش عملکرد در جهت حصول اطمينان هرچه بيشتر از تدوام انعکا سهای محيطی و تحقق اهداف سازمان امری ضروری ا ست. (محقر و قاسمی, 1390). در سال هاي اخير تلاش هاي زيادي صورت گرفته است تا استاندارد يا چارچوبي يافت شود كه سازمان ها بتوانند با استفاده از آن خود را ارزيابي نمايند. به عبارت ديگر تجزيه و تحليل شكاف انجام دهند. براي بسياري از سازمان ها، توانايي قضاوت در مورد پيشرفت با توجه به مجموعه‌اي از معيارهاي قابل قبول ارزشمند و آگاهي بخش است (پوريان، ۱۳۸۴). از جمله الگوهای رایج در این زمینه می توان به: الگوي تعالي سازمان[1]، تحليل پوششي داده ها[2]، منشور عملكرد[3]، گسترش کارکرد کیفییت، روش الگوبرداري[4] ، كارت امتيازي متوازن، مدل منطقی[5] اشاره نمود ولیکن به طور مشخص نمي توان در خصوص كاربرد يک الگو يا الگوهايي خاص در ارتباط با سازماني معين، قضاوت كرد.  بلكه آنچه كه تعيين كننده بهترين شيوه مي باشد، اقتضائات مربوط است كه برخي از مهم ترين آنها عبارتند از: شناخت كامل، جامع و شفاف محيط و شرايط سازماني، ديدگاه ها و تفكرات ناظر بر فرايند ارزيابي عملكرد، نوع و ماهيت اطلاعات در دسترس، نوع و ماهيت نتايج    مورد انتظار، نيازهاي اطلاعاتي تصميم گيرندگان و مسئولان ذيربط سازماني، نوع و ماهيت شاخص ها و معيارهاي تعريف شده و مسائلي از اين قبيل كه در كنار يكديگر و با برقراري ارتباط و تعامل بين آنها، انتخاب بهترين الگو را رهنمون مي شوند. (عليرضايي, 1381)

 

 • ارزیابی عملکرد سنتی و نوین

درطول تاریخ سیستم های ارزیابی عملکرد واحد های کسب و کاف مالی بوده است.در حقیقت حسابداری ، زبان واحدکسب و کار نامیده شده است.نتایج ثبتی دفتر داری مربوط به معاملات مالی به هزاران سال قبل بر می گردد. یعنی زمانی که به وسیله مصری ها، فنیقی ها و سامورایی ها برای تسهیل معاملات تجاری مورد استفاده قرار گرفت.انقلاب صنعتی در قرن 19 شرکت های بزرگ نساجی، راه آهن، ریخته ری ، ابزار ماشین و خرده فروشی را به دنبال داشت.ابداع روش های اندازه گیری و ارزیابی عملکرد های این سازمان ها نقش اساسی در رشد موفق آنها ایفا کرد و نوآوری های مالی مانند اندازه گیری بازده سرمایه گذاری(ROI) و بودجه های نقدی در موفقیت شرکت های اوایل قرن 20 مانند جنرال موتور نقش اساسی را داشتند.بعد از جنگ جهانی دوم گرایش به فعالیت های متنوع، نیاز به گزارش و ارزیابی عملکرد واحد های کسب و کار را در سازمان ها ایجاد کرد . امروزه در اوایل قرن 21، جنبه مالی عملکرد واحد کسب و کار شکل بسیار پیشرفته ای به خود گرفته است.بسیاری از مفسران استفاده گسترده و یا حتی انحصاری از معیار های مالی را در تجارت مورد انتقاد قرار داده اند. تاکید بیش از حد بر دستیابی و تداوم نتایج مالی کوتاه مدت می تواند باعث سرمایه گذاری فوق العاده شرکت ها در برنامه های کوتاه مدت شود که در نتیجه سرمایه گذاری با ارزش افزوده دراز مدت مخصوصا در سرمایه های ناملموس و فکری که رشد در آینده را ایجاد می کند نا کافی بشود.به عنوان نمونه شرکت اف ام سی در دهه 70 و 80 یکی از بهترین عملکرد های مالی مربوط به بنگاه های ایالت متحده را دارا بود با این وجود در سال 1992، یک تیم کمدیریت در این شرکت تشکیل شد که به بررسی استراتژیکی برای تعیین مسیر آتی شرکت برای افزایش ارزش سهام پرداختند.این بررسی به این نتیجه رسید که در حالی که عملکرد مالی و کوتاه مدت کنونی مهم است، اما شرکت باید استراتژی رشد را  پیاده کند (کاپلان و نورتون, 1386, ص. 54)

در نهایت می توان با این جمع بندی رسید که در دیدگاههای سنتی ارزیابی تنها شاخص های مالی مورد توجه بوده است که نارسایی هایی را در ارزیابی ایجاد می نموده است.که عمده ترین آنها عبارتند از:

 • معیار های سنجش مالی عمدتا کوتاه مدت و غیر استراتژیک هستند
 • ارزیابی مبتنی بر اطلاعات تاریخی است
 • ارزیابی ها عمدتا یک بعدی است و فقط متکی بر اطلاعات حسابداری می باشد و متغیر های مهمی مانند کیفیت، نوآوری، رضایت مشتریان در آن لحاظ نمی شود.

[1] European Foundation of Quality Management (EFQM)

[2] Data Envelope Analysis (DEA)

[3] Performance Prisme (P.P)

[4] Benchmarking

[5] Logic Model