خودکنترلی در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی

ترویج خودکنترلی در سازمان، به‌عنوان یکی از مکانیزم‌های اصلی کنترل، از مباحثی است که بنیان آن بر اعتماد، اخلاق و ارزش‌های فردی قرار دارد. ترویج خودکنترلی باعث کاهش هزینه‌های ناشی از روش‌های کنترل مستقیم شده و موجب بهبود سود می‌شود. این مستلزم تعهد کامل اعضا به گروه، مسئولیـت‌پذیری همـــه اعضای گروه و داشتن احترام و اعتماد بین آن‌ها و مدیریت است.

یکی از صاحب‌نظران بر این باور است که بی‌توجهی به مسئولیت‌های اجتماعی موجب افزایش دخالت دولت و درنتیجه کاهش کارایی می‌شود. اگر شرکت داوطلبانه به برخی مسئولیت‌های اجتماعی و اخلاقی خود عمل کند، می‌تواند به سود موردنظر خود دست یابد.

سازمان‌های متعالی، به‌عنوان سازمان‌هایی مسئول با ایجاد شفافیت و پاسخگویی مناسب به ذینفعانشان در قبال عملکرد خود، رویکردهایی اخلاقی اتخاذ می‌کنند، به مسئولیت اجتماعی و حفظ محیط زیست حال و آینده توجه نموده و فعالانه آن را ترویج می‌کنند.

مسئولیت‌های اجتماعی سازمان در ارزش‌های سازمان بیان گردیده و با سایر فعالیت‌های سازمان یکپارچه شده است.

این سازمان‌ها انتظارات و الزامات قانونی، اجتماعی، محلی و حتی منطقه‌‌ای خود را از طریق مشارکت و فعالیت‌های آزاد ذینفعان، برآورده می‌کنند.

این سازمان‌ها، ضمن اینکه در مورد ریسک‌ها و مخاطرات، مدیریت صحیحی را اعمال می‌کنند، در تلاش برای اجرای پروژه‌هایی هستند که هم منافع سازمان و هم منافع جامعه را تأمین نماید و اطمینان کامل کلیه ذینفعان را نیز در نظر دارند. آن‌ها از تأثیرات حال و آینده سازمان بر جامعه آگاه بوده و مراقبت‌های لازم را برای حداقل نمودن اثرات زیان‌بار اعمال می‌نمایند (قراملکی، 1386).

از طرف ديگر رونالد اي برت و گريفين نيز معتقدند: «اخلاق، روي نحوه رفتار فرد در داخل سازمان توجه دارد ولي مسئوليت اجتماعي، روي نحوه برخورد سازمان با كاركنان، سهامداران، سرمایه‌گذاران و ارباب».

رجوع و اعتباردهندگان و به‌طورکلی ذينفعان، سروكار دارد. مسئوليت اجتماعي داراي چهار بعد است:

بعد اقتصادي: مهم‌ترین بعد مسئوليت اجتماعي سازمان‌ها بعد اقتصادي است كه در آن فعالیت‌ها و اقدامات اقتصادي مدنظر قرار می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر، مسئوليت اوليه هر بنگاه اقتصادي كسب سود است. وقتي سازمان سود لازم را به دست آورد و حيات خود را تضمين كرد، می‌تواند به مسئولیت‌های ديگرش بپردازد. در حقيقت اهداف اوليه سازماني در اين بعد موردتوجه قرار می‌گیرد.

بعد قانوني: دومين بعد مسئوليت اجتماعي، بعد قانوني (حقوقي) است و سازمان‌ها ملزم می‌شوند كه در چهارچوب قانون و مقررات عمومي عمل كنند. جامعه اين قوانين را تعيين می‌کند و كليه شهروندان و سازمان‌ها، موظف هستند به اين مقررات به‌عنوان يك ارزش اجتماعي احترام بگذارند. بعد قانوني مسئوليت اجتماعي را «التزام اجتماعی» نيز می‌گویند.

بعد اخلاقي: سومين بعد مسئوليت اجتماعي سازمان‌ها، بعد اخلاقي است. از سازمان‌ها انتظار می‌رود كه همچون ساير اعضاي جامعه به ارزش‌ها، هنجارها و اعتقادات و باورهاي مردم احترام گذاشته و شئونات اخلاقي را در كارها و فعالیت‌های خود موردتوجه قرار دهند. بعد اخلاقي مسئوليت اجتماعي را «پاسخگویی اجتماعی» می‌گویند.

بعد عمومي و ملي: چهارمين بعد مسئوليت اجتماعي بعد ملي است كه شامل انتظارات، خواسته‌ها و سیاست‌های مديران عالي در سطح كلان است كه انتظار می‌رود مديران و كارگزاران سازمان‌ها با نگرش همه‌جانبه و رعايت حفظ وحدت و مصالح عمومي كشور، تصميمات و استراتژي‌هاي كلي را سرلوحه امور خود قرار داده و با ديد بلندمدت تصميم گيري كنند.

«بعد ملي مسئوليت اجتماعي را «پاسخگویی اجتماعی» می‌نامند. پاسخگويي اجتماعي، تعهد در قبال مسئوليت واگذار شده است. ازاین‌رو پاسخگو بودن، دلالت بر نوعي رابطه رسمي دارد كه در آن اختيارات ازیک‌طرف به‌طرف ديگر محول شده است (فلمینگ، 2002).