اهداف تبلیغاتی

اهداف یا رسالت تبلیغاتی خواسته های مشخصی هستند که ازماموریت و بررسی محیطی ناشی می شوند ، در مورداهداف بیان این نکته ضروری است که چون زمان و منابع محدوداست اهداف تبلیغاتی اهمیت زیادی دارد، در این زمینه بایداثربخشی تبلیغات و سهم بازار یا سایر اهداف باید به طور کامل روشن باشد(سولومون،1999).

به طو رکلی اهداف کلی تبلیغات را می توان در موارد زیر خلاصه کرد که هرکدام در جا و نوع خود ویژگی خاصی دارد که به تبلیغ وکمک بسزایی می نماید(محمدیان،1377).

– اهداف اطلاع رسانی

– آگاه کردن مشتری ازمحصول جدید

– پیشنهاد استفاده جدیدازمحصول و آگاه کردن بازار از تغییر قیمت

– آگاه کردن مشتری ازقیمت های جدید محصول

– آگاهی به مشتری درباره طرز کار محصول

– توصیف وتشریح خدمات موجود برای محصول

– تصحیح برداشت های غلط مشتریان

– کاهش ترس مشتریان

– ایجاد تصویرمناسب برای شرکت ارائه دهنده کالا

– اهداف ترغیب مشتریان

– تشویق و ترغیب مشتری برای خرید محصولات

– تغییر و تصحیح ادراک مشتری نسبت به ویژگی های محصول

– تشویق مشتری برای اتخاذ تصمیمات فوری در خرید محصول

– تشویق مشتری برای برقراری تماس تلفنی با بخش فروش و بازاریابی شرکت

– یادآوری به مشتری نسبت به نیازهای آتی به محصول تبلیغ شده

– یادآوری به مشتری برای مکان خرید محصول

– حفظ ونگهداری جایگاه محصول در ذهن مشتری

بطور کلی اهداف تبلیغات را می توان شناساندن و ایجاد ذهنیت یک مشتری نسبت به یک کالا و یا خدمات مورد نیاز وی می باشد .

 

2-2-7 هدف گذاری در تبلیغات

هدف های ما طرح ونقشه کلی هستند که اندیشه ما را هدایت می کنند( رابینز،1377)

برای کلمه هدف در متون مدیریتی و بازرگانی مفاهیم بسیاری وجود دارد که مسئله هدف یکی از مسایل بسیار اساسی و مهم در هرعلمی به ویژه علم مدیریت و مدیریت استراتژیک است حتی شاید بتوان ادعا کرد که در مورد آن بیش از هر مفهوم ، در برنامه ریزی بحث ونظروجود دارد .

به ویژه دربرنامه ریزی تبلیغاتی ، برنامه ریزی رسانه ای ، برنامه ریزی نام ونشان سازی این مساله بسیار جای بحث وبررسی دارد .

اهداف تبلیغاتی مقاصدی هستند که سیستم مدیریت تبلیغات در جهت آنها حرکت می کند. ورودی­ها ، فرایندها و خروجی­های یک کمپین تبلیغاتی همگی در راستای رسیدن به اهداف عمل می­کنند (محمدیان،1377).

اهداف تبلیغاتی همگی در راستای رسیدن به اهداف عمل می­کنند. اهداف تبلیغاتی مناسب منعکس کننده منظور یک سازمان هستند. به عبارت دیگر مستقیماً از ماموریت سازمان منتج می شوند.

هدف­ها را باید به دو دسته هدف­های بلندمدت و کوتاه مدت (سالانه) تقسیم کرد. به طور مثال می­توان هدف بلندمدت تبلیغات  سایت آمازون را دستیابی به مخاطب بیشتر و بدست آوردن بازار هدف گسترده تر و هدف کوتاه مدت از تبلیغات خود را فروش بیشتر برای دوره­های کوتاه مدت عنوان کرد.

هدف­های تبلیغاتی، اعم از کوتاه مدت یا بلند مدت باید دارای ویژگی­های زیر باشند :

1- چالشگر

اهداف تبلیغاتی باید چالش برانگیزبرای مخاطبان و کارکنان باشد و دستیابی به آنها به سادگی میسر نباشد تا در کارکنان و مخاطبان انگیزه لازم و پایدار ایجاد کند. پیام­های تبلیغاتی باید بتوانند انگیزه­ها و نیازهای نهفته مخاطبان را تحریک کنند وحتی بتوانند انگیزه ها و نیازهای جدیدی را ایجاد کنند .

2- قابل سنجش

اهداف تبلیغاتی باید طوری باشند که بتوان میزان دستیابی به آنها را به صورت کمی ارزیابی کرد.

3- با ثبات

یعنی در یک دوره زمانی معقول، معنی­دار باشند. اهداف تبلیغاتی نباید  دور از ذهن و متغیر باشند باید برای مخاطبان و خود بایستی شرکت با ثبات و معنی دار باشد .

 4-روشنی

اهداف تبلیغاتی باید به روشنی و با دقت مشخص کند که در چه حالتی محق می­گردد (بلچ،1998) .

ویژگی­های دیگری نیز برای اهداف از جمله: قابل قبول، انعطاف پذیر، مناسب، قابل فهم و دست یافتنی ذکر شده است.

2-2-8 مزایای تبلیغ برای جامعه

درمورد تبلیغات، آرا و عقاید متفاوتی بیان شده است. عده­ای که فاقد بینش لازم و دقیق هستند تبلیغات را دروغ، نیرنگ ، نا لازم،  نامفید  و  حتی  مضر  به حال جامعه  و  صنعت می­دانند .

 

اما کسانی که با مبانی علمی تبلیغ آشنا هستند و آن را به طور درست درک کرده­اند آثار و مزایای زیر را برای تبلیغ برمی شمارند .

 • تبلیغات به اشاعه اطلاعات و تعالی فرهنگ عمومی کمک می کند .
 • تبلیغات باعث افزایش فروش، سود، سهم بازار، سرعت گردش سرمایه، اعتبار و حیثیت کالا می­شود.
 • تبلیغات حجم دادوستدراافزایش داده باعث رونق بازارمی شود.
 • تبلیغات باعث تنوع محصول ونوآوری می شود.
 • تبلیغات برخوردکاسب کارانه را به برخوردعلمی واقتصادی مبدل می کند.
 • تبلیغات هزینه های حمل ونقل وتوزیع را کاهش می دهد.
 • تبلیغات محدوده جغرافیایی بازار را گسترش می دهد.
 • تبلیغات تقاضاهای جدیدراخلق می کند .
 • تبلیغات رسانه هاراسازماندهی وتقویت می کند.
 • تبلیغات باعث عادت درمشتری می شود.
 • تبلیغات درمصرف کننده اعتمادایجادمی کند.
 • تبلیغات باعث شفاف شدن بازارمی شود .
 • تبلیغات باعث ایجاد رقابت می شود.
 • تبلیغات مشتری مردد را به مشتری مصمم تبددیل می کند .
 • تبلیغات مشوق بهبودمداوم کیفیت کالاست.

 

موقع طراحی آگهی فقط باید بکوشید چیزی خلق کنید که در ذهن مخاطبان بماند که در ذیل به 10مورد اشاره شده است(محمدیان،1377) .

1- دستور زبان را فراموش کنید .

2- آگهی باید تاثیر گذارباشد .

3-چرامردم باید از شما خرید کنند .

4- تله تبلیغاتی و ابتکاری بکار ببندید .

5- به خاطر داشته باشید که برای نیل به خلاقیت بایستی سخت کارکنید .

6- تله تبلیغاتی باید نحوه خرید را مشخص نماید .

7 – بودجه ی تبلیغ را درنظر بگیرید

8- به دنبال ثبات و انسجام در تبلیغ باشید .

9- ساده و روان بنویسید .

10- پیام باید واضح باشد .

در نهایت می توان نتیجه گرفت که با به کار بستن درست اهداف و روش های تبلیغات می توان تبلیغی مفید و در خورد توجه داشت.

تبلیغ یعنی فروش محصولات به انبوهی از مشتریان. اگر کسی می­توانست با تک تک مشتریان احتمالی­اش رو در رو صحبت کند دیگر زحمت تبلیغ را به خودش نمی­داد، اما هیچ کس قادر به چنین کاری نیست (سولومون،1990).